Termeni și condiții

Introducere

Prezentele Termene și condiții definesc condițiile de utilizare a site-ului theramed.ro de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesarea și navigarea pe site-ul theramed.ro presupune acceptarea integrală a acestor termeni și condiții de utilizare, descriși în continuare.

Conținutul site-ul theramed.ro

Site-ul theramed.ro pune la dispoziția pacienților informații despre serviciile oferite și prețurile asociate acestora, date despre echipa medicală, programul de lucru și posibilitățile de contact și de programare la una dintre specialitățile medicale ale centrului medical THERAMED HEALTHCARE SRL. De asemenea, în scop educațional sunt oferite informații despre boli alergice și astm. Aceste informații au doar scop informațional. Pentru sfaturi medicale specifice, diagnostic și tratament vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră.

THERAMED HEALTHCARE SRL nu poate garanta că prezentele pagini ale site-ului theramed.ro nu conțin erori, și asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care dorește să-și asigure un serviciu din cele prezentate în cadrul site-ului theramed.ro este rugată sa contacteze Theramed Healthcare SRL prin unul din mijloacele afișate în pagina de contact a site-ului theramed.ro. În acest fel se poate informa atât privind disponibilitatea serviciului în cauza cât și asupra tarifelor, precum și asupra altor informațiilor necesare pentru buna desfășurarea a consultului de specialitate.

Drepturile asupra conținutului site-ului theramed.ro

Întregul conținut al site-ului theramed.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul si prezentarea site-ului sunt deținute de către Theramed Healthcare SRL. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Theramed Healthcare SRL. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul site-ului theramed.ro.

Accesul și utilizarea paginii theramed.ro sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Theramed Healthcare SRL îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment, porțiuni ale conținutului site-ului, de asemenea își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut din site.

Informațiile prezente pe site-ul theramed.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul unei pagini din site-ul theramed.ro pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul site-ului theramed.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al Theramed Healthcare SRL.

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta la contact@theramed.ro.

Neangajarea raspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a serviciilor Theramed Healthcare SRL.

Theramed Healthcare SRL nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului theramed.ro.

Toate informațiile prezentate pe site-ul theramed.ro cu privire la servicii, prețuri, informații, campanii, chestionare sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului theramed.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea Theramed Healthcare SRL în lipsa unor acorduri ulterioare.

Site-ul theramed.ro nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor si a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclude în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daune suferite ca urmare a utilizării conținutului.

Informații personale

Atunci când prin intermediul site-ul theramed.ro vă sunt solicitate informații, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, număr de telefon), adresa de e-mail, dar poate include și alte informații aflate în strânsa legătură cu utilizarea serviciilor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului theramed.ro, informațiile solicitate prin intermediul site-ului theramed.ro vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

De asemenea, site-ul theramed.ro utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informații despre traficul realizat pe site-ul theramed.ro. Toate aceste informații colectate prin intermediul site-ului de către Theramed Healthcare SRL au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor sale.

Securitatea datelor personale

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi folosite de Theramed Healthcare SRL exclusiv în scopul declarat al site-ului. Astfel, datele din formularul de programare vor fi folosite numai pentru realizarea unei programări la unul din medicii noștri conform cerințelor exprimate explicit de pacient. Datele din formularul de contact vor fi folosite pentru trimiterea răspunsului la cererea, întrebarea sau reclamația trimisă prin intermediul site-ului theramed.ro.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. De asemenea, aveți dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor personale și să solicitați ștergerea datelor din baza noastră de date. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa către THERAMED HEALTHCARE SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată. THERAMED HEALTHCARE SRL se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale pacienților săi. În cazul în care se va pune problema utilizării datelor dumneavoastră în scopul realizării unor campanii de informare, vi se va cere acordul explicit.

THERAMED HEALTHCARE SRL nu trimite mesaje nesolicitate clienților săi. Orice mesaj periodic trimis conține datele noastre de identificare, precum și o procedură validă de renunțare la subscriere.

THERAMED HEALTHCARE SRL folosește pentru stocarea datelor cu caracter personal serverele proprii sau ale partenerilor noștri. Pentru a preveni pierderea accidentală a datelor, arhivelor zilnice (backup-uri) sunt create și păstrate securizat pentru minim 6 luni. Toate echipamentele tehnice folosite de THERAMED HEALTHCARE SRL și de partenerii pentru furnizarea serviciilor sunt securizate și actualizate pentru a preîntâmpina intruziunile neautorizate.

Vă invităm să accesați, de asemenea, pagina Politica de confidențialitate care se aplică vizitei dumneavoastră pe site-ul theramed.ro.

Precizăm că se pot furniza către terțe persoane informații de ordin general, trafic de site, precum și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal, scopul fiind de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor THERAMED HEALTHCARE SRL, prin efectuarea de studii de piață sau orice alte programe de analiză menite în final să sporească calitatea serviciilor furnizate de THERAMED HEALTHCARE SRL în domeniul nostru de competențe.

Legătura cu alte site-uri

Site-ul theramed.ro conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de THERAMED HEALTHCARE SRL utile în legătură cu conținutul site-ului și care pot să nu fie sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

THERAMED HEALTHCARE SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezentate pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul theramed.ro.

Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoana care vizitează site-ul theramed.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

- prelucrarea acestor date și informații personale de către THERAMED HEALTHCARE SRL;

- soluționarea de către THERAMED HEALTHCARE SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina contact);

- alte activități întreprinse de THERAMED HEALTHCARE SRL și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea vizitatorului site-ului theramed.ro.

THERAMED HEALTHCARE SRL va păstra confidențialitatea acestor informații.

Sugestii și reclamații

Reclamațiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului theramed.ro sunt luate în considerare în baza unei adrese din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziție pe pagina de contact, urmând să primiți un răspuns într-un timp rezonabil (în general mai scurt decât cel prevăzut de legislație).

O reclamație depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume și nume) precum și o descriere a problemei ce face obiectul reclamației. Totodată, reclamația va trebui să cuprindă date de contact: număr de telefon și adresa de e-mail.