Termeni și condiții

Introducere

Iți mulțumim că vizitezi site-ul theramed.ro. Când vizitezi site-ul theramed.ro, când ne contactezi sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să iți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele.

Iți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile tale personale iți aparțin, facem tot posibilul să le stocam în siguranță și să le prelucram cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa și doar cu acordul tău.

Prin navigarea pe site-ul theramed.ro sau prin contactarea noastră prin formularul de contact sau efectuarea unui programări folosind modulul online, declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”.

Despre Noi

THERAMED HEALTHCARE SRL, cu sediul în Brașov, str Pictor Ion Andreescu nr 2A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/782/2002, cod fiscal RO14711470, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

Aceste date sunt obținute prin simpla navigare pe site-ul theramed.ro, prin telefon, prin email sau prin alte metode atunci când utilizați aplicațiile noastre online.

Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

Definiții

- theramed.ro este un site de prezentare serviciilor oferite de THERAMED HEALTHCARE SRL, împreună cu materiale cu scop educațional în domeniul nostru de specialitate: boli alergice și astm;

- Potrivit Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil din data de 25 mai 2018), THERAMED HEALTHCARE SRL este operator de date cu caracter personal;

- GDPR se referă la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE.

- „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); Potrivit legislației, tu, în calitate de vizitator al site-ului ești o „persoana vizată”, adică o persoana fizică identificată sau identificabilă. O persoana fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității tale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce informații colectam

a) informațiile pe care ni le furnizezi voluntar: Când utilizezi formularul de contact de pe site, când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care le prelucram. Aceste informații pot include numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon. Oferindu-ne aceste informații, noi le păstram în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți.

b) informații pe care le colectam automat: Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil sa colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul theramed.ro. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

În ce scopuri colectăm datele

– pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborări sau a achiziționării de servicii;

- pentru ați răspunde la întrebări și solicitări;

- Pentru oferirea de informații necesare asigurării serviciilor medicale solicitate (data și ora programării, reprogramare datorită unor situații de excepție, informații suplimentare privind stabilirea unor măsuri generate de impunerea stării de urgență sau alertă;

– pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;

- pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

– pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

– în scop de marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil;

– pentru a oferi și îmbunătăți site-ul nostru web.

Termeni legali pentru prelucrarea de date

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit regulamentului GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, iți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării. Informații despre politica de utilizare cookie găsești aici.

Cât timp stocăm datele

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică sau statistică.

Retine faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de legislație.

Cum partajăm informațiile tale cu ceilalți?

Datele personale colectate de THERAMED HEALTHCARE SRL nu sunt partajate cu nici o altă companie sau terță parte.

THERAMED HEALTHCARE SRL are însă dreptul de a dezvălui anumite date personale colectate de la d-vs. unor terți, de exemplu furnizorilor de servicii logistice, furnizorilor de servicii de livrare a e-mailurilor, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii webhosting sau cloud și furnizorilor de servicii de audit financiar pe care i-am ales sa ne susțină în îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.

Vă asigurăm că în niciun caz THERAMED HEALTHCARE SRL nu va vinde datele dvs. personale niciunui terț și nu va permite terților să vândă datele pe care le-am partajat cu ei.

Transferarea datelor personale în afara țării

În mod uzual THERAMED HEALTHCARE SRL nu transferă date personale în afara țării. Dacă la un moment dat va fi necesar un transfer, THERAMED HEALTHCARE SRL se va asigura că toate aceste transferuri respectă termenii legilor privind protecția datelor și reglementările UE relevante. În cazul în care se efectuează transferuri în afara UE, THERAMED HEALTHCARE SRL se va asigura că țările de destinație au legi privind protecția datelor considerate adecvate de către Comisia Europeana sau au implementate sisteme de securitate adecvate.

Care sunt drepturile tale?

- Dreptul de retragere a consimțământului: în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, iți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@theramed.ro cu subiectul „retragere consimțământ”

- Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale: Prezenta notificare furnizează informațiile de care ai nevoie cu privire la prelucrarea datelor tale.

- Dreptul de acces asupra datelor: Ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

- Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete: Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor tale cu caracter personal inexacte sau incomplete sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

- Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”): Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului tău, iar acesta a fost retras.

- Dreptul la restricționarea prelucrării: Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) atunci când contești exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele tale au fost prelucrate ilegal, în cazul în care te opui ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

- Dreptul la portabilitatea datelor: Presupune dreptul de a primi datele tale cu caracter personal și pe care ni le-ai furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului tău sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate.

- Dreptul la opoziție: Presupune că, în orice moment, ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care te afectează semnificativ: Presupune că ai dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a iți exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

- Dreptul de a te adresa justiției

- Dreptul de depune o plângere în fata unei Autorități de Supraveghere: la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Poți depune o plângere atunci când consideri că ți-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul: www.dataprotection.ro.

Te rugam să reții că:

Iți poți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare mesaj electronic primit.

Dacă vrei să iți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: contact@theramed.ro.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, iți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției, dacă te consideri nedreptățit.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Alte informații

Ne rezervăm dreptul de a putea schimba aceasta Politica de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici de confidențialitate sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site.

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să iți exerciți drepturile legale în legătura cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratam orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: contact@theramed.ro

Aceasta Politica de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile terților la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedă controlului nostru. Te încurajam să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.